Syftet med Villaföreningen


Villaföreningen syfte:

  1. Villaföreningens främsta uppgift är att sprida information om vad som är på gång i vårt område. Detta kan gälla allt från sakfrågor kring trafik, miljö, byggplaner, skola, föreningsliv, kommande evenemang etc. Huvudkanalerna för vår informationspridning är hemsida och nyhetsbrev.
  2. En annan viktig uppgift är trivsel och gemenskap, med arrangemang som tex. Ängbydagen, Eldfesten och det traditionella Valborgsfirandet.
  3. Villaföreningen ska även bevaka och informera ärenden som rör riksintresset Södra Ängby villastad och styrelsen ska i dessa ärenden värna om riksintresset.