argark

Rehnberg Geigant Arkitekter AB startades i januari 2005 av Anja Geigant och Anders Rehnberg. Visionen är att ge form åt en konsekvent arkitektur med bestående värde.

Argark vänder sig främst till beställare som har krav på hög kvalité, bygger för egen förvaltning eller har ett byggnadsproblem som kräver en kreativ lösning.
Läs mer: www.argark.se


Referensuppdrag i området:
Roslinvägen 37 (källare och kök)