Funktionalism i Södra Ängby

Funktionalism i Södra Ängby

"Den vita ytan är absolut, på den kommer allting fram och markerar sig totalt; den är uppriktig och lojal. Den vita ytan är en nödvändighet för alla människor".

Så uttryckte sig en av den funktionalistiska arkitekturens främste företrädare, den schweiziske arkitekten Le Corbusier. 

I Sverige fick den funktionalistiska stilen sitt genombrott i samband med Stockholmsutställningen 1930. I början av 30-talet började enstaka exklusiva bostäder i den nya stilen att uppföras. Sven Markelius, en av Sveriges främsta funkisarkitekter byggde sig en egen villa på Grönviksvägen i Nockeby som kan stå som ett gott exempel. 

Södra Ängby planlades i mitten av 30-talet och de drygt 500 villorna ritades nästan uteslutande av arkitekten Edvin Engström som var mycket influerad av det nya funktionalistiska tänkandet i Europa.

Le Corbusier hade i sin tur låtit sig inspireras av den sydeuropeiska arkitekturen - "de släta vita väggarna, de platta taken, och volymernas enkla, ärliga uttryck", men också av den tidiga franska kubistiska arkitekturen som hade sin uppkomst i det kubistiska målandet med bland annat Cezanne i spetsen. Kubismen inspirerade de samtida franska arkitekterna att skapa geometrisk arkitektur. Kuben ansågs vara arkitekturens grundval med dess räta vinklar och skarpa artikulering. I Södra Ängbys västra delar kan man se att också Engström strävat efter att skapa kubiska hus. För att uppnå detta ville han bland annat att källarvåningen skulle grävas ner så långt som möjligt i marken. Något som vi idag kan se det fuktiga resultatet av.

Den funktionalistiska byggnadskonstruktionen skulle vara enkel och utan ornamentik. Ornamentik ansågs endast vara till för att dölja brister i byggnaden. Funktionalismen var i hög grad en protest mot jugendepoken och dess rikt ornamenterade byggnader. Det var också en reaktion mot den ihopgyttrade stenstadsbebyggelsen där mörka osunda kvarter givit upphov till sjukdomar och epedemier.

Funktionalism i Södra Ängby

Den vita färgen var ett sätt att uttrycka en ny tid av renhet, förnyelse och estetisk "nollställelse" inom arkitekturen. En symbol för en strävan efter hygien och hälsa. Förutom att de räta vinklarna gjorde husens utrymmen lättstädade använde man sig också av material som var lätta att sköta såsom linoleummattor och rostfria diskbänkar. Stora fönster mot väster och söder bidrog till att skänka bostäderna ljus och luft, vilket ansågs vara en förutsättning för hälsa och livsglädje, liksom tillgången till stora terasser och balkonger i söder.

Den nya kommunikationsteknologin med bilar, flygplan, tåg och båtar influerade den nya modernistiska arkitekturen i Europa på 20-talet. Framför allt var det fartygen och det hälsosamma livet till sjöss som inspirerade arkitekterna till att bygga hus med ramper, relingar och "kommandobryggor". Villorna i Södra Ängby äger också ett tydligt släktskap med den samtida fartygsarkitekturen. Förutom den ljusa släta putsen, kajutafönstrena och de flacka taken gör de rundade balkongerna och terasserna, samt de smäckra plåt- och smidesdetaljerna att man mer än en gång tycker sig skymta en atlantångares eleganta reling mellan träden.