Södra Ängby, en unik och kulturskyddad statsdel.

Södra Ängby är en kulturskyddad stadsdel i Bromma stadsdelsområde inom Stockholms kommun, bestående av cirka 500 villor uppförda 1933–1939 i en
utpräglat funktionalistisk arkitektur.

Området förmodas vara världens största bevarade modernistiska villaområde och skyddas sedan 1987 liksom Gamla stan av en klassning som riksintresse för kulturmiljövård av Riksantikvarieämbetet. En noggrant utformad detaljplan antogs 1993 och vann laga kraft 1995 gav Q-märkning för att bevara fasader och byggnadsdetaljer såväl som naturens karaktär.

 

Stadsdelen räknas till Bromma trädgårdsstad och har kallats Stockholms "sista trädgårdsstad". En typisk Södra Ängby-villa har även publicerats på ett frimärke utgivet av Posten 2013. Södra Ängby täcker en yta på cirka 1,1 kvadratkilometer och bebos av drygt 1 700 invånare.