INFO: Byggplaner vid Blackebergsvägen

 

nyhetsbrev_hus
Nr. 219, torsdag 22 augusti 2019 [Nyhetsbrevshistorik] facebook


Nybyggnation i Södra Ängby

OBS - Samrådsmöte den 28 augusti!

Som många vet så planerar kommunen att bygga nya bostäder och lokaler längs Blackebergsvägen för att knyta samman områdena Blackeberg och Södra Ängby. Planen var från början att bygga drygt 500 nya bostäder. Den planen har nu ändrats till att innefatta 950 nya bostäder. För att enklare förstå storleken på planförslaget går det att jämföra med andra områden, tex Fältöversten i Östermalm (534 bostäder) eller Minneberg i Bromma (938 bostäder). Det är alltså ett omfattande projekt! 
Första etappen, som innebär en utveckling av Islandstorget, är redan beslutad. Nästa etapp föreslås innebära nya bostäder och lokaler längs Blackebergsvägen och Blackebergsbacken. Denna gång innefattar planen att bygga bostäder inne i riksintresset Södra Ängby.
 
Vad gör Södra Ängby Villaföreningen åt detta?
Som förening är det inte vår roll att ha synpunkter på Stockholms bostadsförsörjning. Däremot så ligger det i föreningens roll att bevaka och bevara riksintresset. Därför är en arbetsgrupp tillsatt för att bl.a. ta fram en skrivelse till kommunen, med innebörden att den föreslagna byggnationen inom riksintresseområdet inte är möjlig.
 
Vad kan vi som boende göra?
Villaföreningen uppmanar alla Södra Ängbybor att engagera sig i frågan för att enskilt eller i olika konstellationer lämna synpunkter till kommunen. Ett bra tillfälle är det samråd som kommunen bjudit in till den 28e aug. Här finns det möjlighet att ta del av projektet och att ställa frågor.
 
Viktiga datum:
2019-08-28       Samrådsmöte i Södra Ängby skola kl 17.30-19.30
2019-09-15       Sista dag för eventuella synpunkter på planförslaget. Ska lämnas skriftligen till Stadsbyggnadskontoret.
 
Länkar:
Allmän information kring byggande: https://vaxer.stockholm/omraden/blackebergsvagen/
Detaljerad information om kommande etapp: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2016-15112
Artikel i Stockholm direkt: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/planerna-pa-nya-kvarter-i-blackeberg-vaxer/repsfe!G1RhQLiCstZ2XKW5dRPEGQ/
 
Karta över planområde
Karta-byggnation
 

Södra Ängby Villaförening

 

Powered by AcyMailing