INBJUDAN: Samrådsmöte & info

nyhetsbrev_hus
Nr. 191, tisdag 17 november 2015 [Nyhetsbrevshistorik] facebookinbjudan till samrådsmöte - gör din röst hörd!

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för området kring Islandstorget och  området längs Blackebergsvägen vid Islandstorget. Ett samrådsmöte hålls onsdagen den 25 november kl. 17.00-19.30 i Södra Ängby skola. Det är här du ska berätta allt du tycker med emfas.

Mer information finns här under rubriken Planskede i Planprocessen. Där finns det även bilder och en detaljerad inbjudan; Samrådsbrev.
Planförslaget visas under tiden 11 november till 23 december i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.


 

Se upp & lås fast era cyklar!

Nu sänker sig mörkret igen. Ni har säkert läst att antalet inbrott i våra grannområden  varit högt medan det nu enligt Bromma Tidning rapporteras vara tillbaka på vanlig nivå för november.

Men även Södra Ängby har drabbats. Den 6 november stals ett omfattande antal cyklar från Aroseniusvägen och Molinvägen. En bil stals från Aroseniusvägen för ett par dagar sen och på vår Facebook-sida finns mer rapportering. Redan i april var det till exempel inbrott på Carl Larssons väg 27

Vi hoppas att uppmärksamhet och grannsamverkan kan förhindra att fler drabbas. Kontakta gärna SÄV om du är intresserad av att engagera dig i arbetet med grannsamverkan här i Södra Ängby.

 


halloweenbus som gick lite snett

Spöklika busare busade lite väl mycket på Ehrenstralsvägen tidig eftermiddag lördagen den 31 oktober.... Busarna får gärna komma tillbaka och ta bort skriften på fasaden.Hälsningar Södra Ängby Villaförening
 

 

Powered by AcyMailing